NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT O EET
Co je EET ? / Jak funguje EET

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.

 • Elektronická evidence, tedy online kontrola tržeb, se týká podnikatelů a živnostníků, kteří za zboží a služby přijímají platby v hotovosti, kartou, nebo jiným podobným způsobem a která zároveň zakládá rozhodný příjem
 • Všechny platby se zaevidují do centrálního úložiště Finanční správy.
 • Cílem zavedení elektronické evidence tržeb je podle Ministerstva financí zamezit daňovým únikům.
Co je evidovaná tržba? / Jaké tržby evidovat?

Evidovanou tržbou je jakákoli platba, která není ojedinělá, zároveň zakládá rozhodný příjem a je uskutečněna prostřednictvím:

 • Hotovosti
 • Platby kartou v místě prodeje
 • Šeku
 • Směnky
 • Jiných forem placení jako jsou např. stravenky, poukazy, vouchery
 • Započtení kauce nebo podobné jistoty a to některým z výše uvedených platebních způsobů
Koho se týká povinnost evidovat tržby v EET? / Od kdy evidovat v EET?
 • Povinnost evidovat elektronicky všechny tržby se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických a právnických osob.
 • Jde především o podnikatele a živnostníky, kteří přijímají platby v hotovosti, platební nebo kreditní kartou, ale také prostřednictvím stravenek, šeků nebo směnky.
 • Výjimkou nejsou živnostníci, kteří nemají kamennou provozovnu nebo podnikají jen určitou část roku.
Začátek evidenční povinnosti je od 1.12.2016 a zavádět se bude postupně ve čtyřech etapách:    
1. fáze (od 1. prosince 2016) – STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY:  
 • Ubytování (hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny….)
 • Stravování a pohostinství  (restaurace, hospody, kavárny, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering…)
2. fáze (od 1. března 2017) – MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD: 
 • Obchod s motorovými vozidlyObchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidlaObchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
 • Velkoobchod, kromě motorových vozidel,  Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)
3. fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi. 
 • zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:
 • Taxislužba, Železniční osobní doprava meziměstská, Silniční nákladní doprava, Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…), Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…)
 • a další,….
4. fáze (od 1. června 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnost
 • Výroba textilií, Výroba oděvů, Výroba usní a souvisejících výrobků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • Výroba papíru a výrobků z papíru, Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků, Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, Výroba nábytku
 • Ostatní zpracovatelský průmysl výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…), Opravy a instalace strojů a zařízení
 • Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
 • Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
 • Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)
Jak postupovat v případě povinnosti evidovat tržby v EET?
 • Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje, které slouží k přístupu na portál správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence trže
 • Poplatník nebo jeho zástupce může požádat o autentizační (přihlašovací) údaje dvěma způsoby:
  • prostřednictvím portálu správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky
  • ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně
 • Správce daně přidělí autentizační údaje poplatníkovi bez zbytečného odkladu:
  • prostřednictvím datové schránky
  • v rámci osobního jednání na finančním úřadě budou poplatníkovi předány autentizační údaje v zapečetěné obálce
 • Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k  autentizaci datových  zpráv
Jaká je zákonná sleva na náklady spojené s pořízením EET?
 • Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč.
 • Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.
 • Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.
Technické řešení potřebné k fungování EET?
 • elektronické zařízení – pokladna, počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon
 • tiskárna účtenek
 • pokladní software
 • připojení k internetu
V případě výpadku internetu bude možné vydat účtenku bez unikátního kódu, údaje o transakci bude ale nutné odeslat po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce.
Co dělat, když nemám k dispozici internetové připojení?
 • V případě, že tržby není možné z dlouhodobého hlediska elektronicky evidovat z důvodu nemožnosti připojení k internetu v místě provozovny, má podnikatel příležitost zažádat Správce daně o udělení výjimky z nutnosti evidovat tržby „on-line“.
 • Správce daně poté může po zvážení a ověření této situace udělit podnikateli výjimku a povolit mu evidování třžeb ve Zjednodušeném režimu, tedy „off-line“.
Co je Zjednodušený (off-line) režim EET ?
Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník:
 • je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a
 • není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.
Co dělat v případě výpadku internetového připojení, případně při výpadku během transakce??
 • Nastane-li situace, kdy dojde k přerušení internetového spojení a není možné odeslat datovou zprávu, může podnikatel vydat zákazníkovi účtenku bez Fiskálního identifikačního kódu (FIK) generovaného serverem Finanční správy
 • V takovém případě je povinností podnikatele uvést na účtence svůj podpisový kód a následně okamžitě po obnovení internetového spojení odeslat údaje o transakci na server Finanční zprávy, nejpozději však do 48 hodin od provedení této transakce.
Údaje, které je poplatník/obchodník povinen uvádět na vystavené účtence?
 • DIČ, ID provozovny a pokladního místa + pořadové číslo účtenky
 • BKP („Bezpečnostní kód poplatníka“) – Kód generovaný pokladnou, prokazující vazbu mezi poplatníkem a účtenkou
 • FIK („Fiskální identifikační kód“) – Identifikační kód, vytvořený systémem finanční správy na základě obdržené datové zprávy poplatníka (na základě zaslání účtenky od poplatníka) – není-li FIK uvede se PKP)
 • PKP („Podpisový kód poplatníka“) – Pomocný ochranný kód, který bude na účtenku tištěn pouze v případě „offline režimu“
 • Datum a čas transakce
 • Celková částka tržby
 • Režim EET – Běžný (On-line) / Zjednodušený režim EET (Off-line)
 • na účtence je možné uvést i další údaje (např. náležitosti DPH dokladu nebo dokladu podle zákona o ochraně spotřebitele)
 • Uvádí se také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním tržby poplatníka, který tržbu eviduje.
 • Z návrhu zákona byla povinnost zákazníka účtenku převzít úplně odstraněna. Je tedy na rozhodnutí každého jednotlivce, jestli si účtenku převezme.
Jak složité je pokladní systém od EETkasa.cz zavést a zapojit?
 • Systém, který nabízí společnost EETkasa.cz je propracovaný a naprosto spolehlivý pokladní software používaný a prověřený společností McDonalds po celém světě, přesto je maximálně jednoduchý na instalaci i ovládání.
 • Naši zaměstnanci Vám rádi poskytnou osobní poradenství při výběru zařízení a zároveň Vám nainstalujeme software a připojíme tiskárnu pro tisk účtenek, aby pro Vás celý proces byl co nejrychlejší a nejjednodušší.
Je možné pořídit si pouze SW a používat svůj tablet, počítač, popřípadě vlastní pokladní systém?
 • Samozřejmě! V případě, že již máte vlastní „pokladní zařízení“, společnost EETkasa.cz nabízí zákazníkům balíček obsahující software + tiskárnu.
 • V takové situaci Vám do stávajícího přístroje nainstalujeme software a připojíme tiskárnu pro tisk účtenek.

NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA VAŠI OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS!

11 + 2 =

Použité zdroje jsou: www.eet1.cz, www.podnikatel.cz, www.eltrzby.cz, Zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb